Mire se erdhet ne faqen e internetit te Shoqates Arsimore dhe Kulturore Shqiptare ILLYRICUM Moers!


Rreth nesh

 Shoqata arsimore dhe kulturore Shqiptare ILLYRICUM eshte shoqate e pavarur dhe jo religjioze, e cila fokusohet ne nxitjen e edukates dhe arsimimit te shoqerise, ne perforcimin  e inspirimit te bashkepunimit mes popujve evropiane, ne mbeshtetjen e brezave te ri ne percaktimin arsimor e profesional.

Veprimtaria e shoqates koncentrohet mbrenda kufinjeve te Gjermanise, por sipas nevojave edhe jashte saj. Ajo mbeshtet integrimin e te huajve ne shoqerine gjermane, prezenton shqiptaret ne manifestimet e ndryshme nderkulturore, sherben si ure lidhese gjermano-shqiptare, e parasegjithash angazhohet ne ruajtjen e identitetit kulturor e kombetar shqipetar.